TRAFIKALT GRUNNKURS

Kurset er ett obligatorisk kurs for alle under 25 år som skal ta førerkort for første gang. Dette kurset MÅ gjennomføres før du kan begynne og ta kjøretimer eller kjøre hjemme privat.

  • Trafikalt grunnkurs kan du ta etter du er fylt 15 år
  • Du kan begynne å øvelseskjøre etter du er fylt 16 år

Trafikalt grunnkurs består av:

  • 10 undervisningstimer (Risikoforståelse, holdninger og konsekvenstenkning)
  • 4 undervisningstimer (Førstehjelp og tiltak ved ulykker)

I tillegg kommer:

  • Mørkekjøringdemonstrasjon: 3 undervisningstimer (i perioden 1. november – 15. mars).

Kurset er desverre fulltegnet, velg et annet kurs eller kontakt oss for nærmere informasjon på tlf. 22 44 54 10

FØRSTEHJELPSKURS

Førstehjelpskurs er en del av Trafikalt grunnkurs

Dette er et eget kurs for deg som er over 25 år.
Kursvarighet : 4 undervisningstimer.

Er du under 25 år inngår førstehjelpskurset i trafikalt grunnkurs.

TRAFIKANT I MØRKET

Trafikant i mørket er en del av Trafikalt grunnkurs

– MØRKEKJØRINGSDEMONSTRASJON –

Hvis du ikke har gjennomført mørkekjøringsdemonstrasjonen, vil retten til å øvelseskjøre kun være gyldig til 31. januar året etter. Dette vil fremgå av trafikalt grunnkursbeviset.

Når mørkekjøringsdemonstrasjonen er gjennomført, vil det IKKE være noen tidsbegrensning på beviset!