Trafikalt grunnkurs Oslo

Er du på jakt etter et trafikalt grunnkurs i Oslo? Oslo Team Trafikkskole er en trivelig skole på Frogner med åtte dyktige trafikklærere som er klare for å gi deg den opplæringen du behøver for å lykkes i trafikken. 

Før du kan øvelseskjøre eller ta kjøretimer, må du ha fullført trafikalt grunnkurs. Dette er et kurs som gir deg grunnleggende opplæring i hvordan trafikken fungerer i tillegg til førstehjelp og mørkekjøring. Du må være minst 15 år for å ta kurset, og minst 16 år for å kunne øvelseskjøre. Trafikalt grunnkurs skal gi nødvendig forståelse av trafikk og risiko, og vi legger vekt på selvkritisk vurdering og selvinnsikt.

Hva er målet vårt ved å gjennomføre trafikalt grunnkurs?

Målet med trafikalt grunnkurs er å gi deg den kunnskapen som trengs for å forstå videre opplæring. I tillegg vil du bli klar over grunnleggende regler i trafikken før du skal begynne å øvelseskjøre, og du vil forstå hva det innebærer å være en fører.

Når du har fullført trafikalt grunnkurs, vil du få et bevis som alltid vil være gyldig. Du må ha med beviset sammen med godkjent legitimasjon når du er ute og øvelseskjører. Har du tatt kurset i det tidsrommet det ikke er mulig å gjennomføre mørkedemonstrasjon, må du ta dette ved en senere anledning før du går til oppkjøring. Tar du derimot også oppkjøringen i det samme tidsrommet, må du ta mørkedemo så fort det er mulig i etterkant.

Hvilke deler av trafikalt grunnkurs er obligatoriske?

For å få trafikalt grunnkurs bestått, må du ha 100% oppmøte. Har du ikke mulighet til å møte opp en kveld, må du ta dette igjen ved neste kursmulighet.

Ved å ta trafikalt grunnkurs ved Oslo Team Trafikkskole, vil vi gå igjennom alt obligatorisk som er nødvendig for å få første del i trafikkopplæringen godkjent.

Kurset består av:

  • 10 undervisningstimer: Risikoforståelse, holdninger og konsekvenstenkning
  • 4 undervisningstimer: Førstehjelp og tiltak ved ulykker
  • 3 undervisningstimer: Mørkedemonstrasjon. Disse undervisningstimene vil bli holdt i perioden 1. november til 15. mars.

Trafikalt grunnkurs består altså av 17 timer tilsammen, hvor av alle er obligatoriske.

Har du fylt 25 år, er du derimot fritatt fra deler av trafikalt grunnkurs. Det vil si at du trenger kun førstehjelpskurs og mørkekjøring før du kan ta førerprøven.

Priser

Prisen for trafikalt grunnkurs er 1500,-

Vi tilbyr også helgekurs til 1700,-

Prisen for mørkekjøring er 1700,-

Har du fylt 25 år, trenger kun å fullføre førstehjelpskurs og mørkekjøringsdemonstrasjon.

Førstehjelpskurs: 800,-

Lurer du på andre priser ved Oslo Team Trafikkskole, kan du klikke deg inn her.

Meld deg på trafikalt grunnkurs i dag!

Få en oversikt over neste dato for trafikalt grunnkurs ved Oslo Team Trafikkskole ved å klikke deg inn her.

Vi vet at det å mestre et motorisert kjøretøy tar tid. Med vårt motto  “eleven i  fokus” ønsker vi å gi deg en trygg, sikker og effektiv opplæring – på vei mot ditt førerkort.

Som ny elev, ønsker vi deg velkommen ved å gi deg en gratis prøvetime.

Ønsker du å vite mer, kan du besøke oss på skolen som ligger sentralt på Frogner i Odinsgt. 11.